PHƯƠNG HƯỚNG ( Tu tạo tốt xấu )

Lượt xem : 175

CÁC CUNG BÁT QUÁI
PHƯƠNG HƯỚNG 
( Tu tạo tốt xấu )
 --------------------

TRẠCH CÀN 

CÀN phối với ĐOÀI tuy được SANH KHÍ nhưng kỵ nhau chớ dùng

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH KHẢM

 KHẢM phối với CHẤN được THIÊN Y nhưng kỵ chớ dùng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH CẤN


Tuổi CẤN Trạch CẤN được PHỤC VÌ, nhưng kỵ tuổi này.


Tuổi KHÔN Trạch CẤN được SANH KHÍ nhưng tinh khắc Cung Đại hung, chớ dùng


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH CHẤN

   Tuổi TỐn ĐƯỢC diên niên, Tuổi KHẢM được THIÊN Y, nhưng hai tuổi này kỵ, chớ dùng
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH TỐN


Tuổi LY được THIÊN Y, Tuổi  CHẤN được DIÊN NIÊN, nhưng hai tuổi này kỵ, chớ dùng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH LY 

 Tuổi LY được PHỤC VÌ, Tuổi KHẢM được DIÊN NIÊN, nhưng hai tuổi này kỵ, chớ dùng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH KHÔN

Tuổi KHÔN được PHỤC VÌ, Tuổi CẤN được SANH KHÍ, nhưng hai tuổi này kỵ, chớ dùng 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRẠCH ĐOÀI

  Tuổi CÀN trạch ĐOÀI tuy được SANH KHÍ, nhưng kỵ, chớ dùng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                          Nguồn Kim Oanh Ký II

Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề