Chương thứ nhất

Lượt xem : 386

Đấng làm quân tử đạo ta · Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy · Có làm báu cả xưa nay · Văn chương, y dược, đạo này là ba

 

      MỞ

·        Đấng làm quân tử đạo ta

·        Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy

·        Có làm báu cả xưa nay

·        Văn chương, y dược, đạo này là ba

·        Lấy làm ba Bảo truyền nhà

·        Song le Địa lý thật là thần tiên

·        Học thầy khẩu thụ tâm truyền

·        Nhiệm màu mọi vẻ, kính tin mười phần

·        Đạo cao, đức trọng, chưng thân

·        Hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh

·        Đức, nhân vốn ở cả mình

·        Trước là tích đức, sau là tầm long


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề