Chương thứ hai từ long khởi tổ đến huyệt trường

Lượt xem : 371

· Nẻo xa liền hỏi tổ tông · Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình · Nước phân chữ bát phân minh · Hai bên chảy thuận, loan hình tống long


        Chương thứ hai

        TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG

·        Nẻo xa liền hỏi tổ tông

·        Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình

·        Nước phân chữ bát phân minh

·        Hai bên chảy thuận, loan hình tống long

·        Cửa trời, trên đã mở thông

·        Thượng phân là đấy, chính long thực vào

·        Đến đâu hai nước tống giao

·        Ấy dưới cửa đất, đóng vào cẩn thay

·        Hạ hợp là đấy vậy vay

·        Nơi chính thủy tụ, thực hay chẳng nhầm


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề