Chương thứ ba 24 long nhập thủ

Lượt xem : 455

· Đáo đầu nhất tiết hạ châm · Thấu long cho biết lai lâm chữ gì

      Chương thứ ba

       24 LONG NHẬP THỦ

·        Đáo đầu nhất tiết hạ châm

·        Thấu long cho biết lai lâm chữ gì

·        Biết phương Nam Bắc Đông Tây

·        Hai mươi bốn vị can chi chữ nào


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề