Chương thứ sáu LONG TẢ TOÀN V À LONG HỮU TOÀN

Lượt xem : 431

· Ruộng giống ngọc sích tiện vi · Dương tả, âm hữu, long chia hai đường · Tích phòng Đông chí sinh dương

 

     Chương thứ sáu

        LONG TẢ TOÀN V À LONG HỮU TOÀN

·        Ruộng giống ngọc sích tiện vi

·        Dương tả, âm hữu, long chia hai đường

·        Tích phòng Đông chí sinh dương

·        Nãi dương Giáp Tý khí sương tả hành

·        Khởi tự Hợi, Tý phân minh

·        Tiến lên ngăn ngắn, thuận hành tả biên

·        Qua Dần, Mão đến Tuất, Càn

·        Chuyển Hợi, nhập cuộ, chi huyền phân minh

·        Quần tiên đi,có tống nghinh

·        Mạch nào bên hữu đã đành chân long

·        Xa nhận nước ở tả cung

·        Dương thủy chảy lại, hội đồng thiên tâm

·        Đạo trời hạ chí sinh âm

·        Nãi âm Giáp Tý khí âm hữu toàn

·        Tông Tý nghịch suy Hợi, Càn

·        Qua Dậu, Thân, Tuất, đến bên Mão, Dần

·        Nghịch hành về Cấn, Sửu hành

·        Chuyển tả nhập cuộc ấy phần Dươnglong

·        Dùa hoà thấy nước hữu cung

·        Âm thuỷ chảy lại hội đồng giao dương

·        Âm long dương thuy đã tường

·        Dương long, âm thuỷ đôi đường gặp nhau

·        Bên trước, nước đã hợp thâu

·        Lại nhận có đống bến sau chăng là

·        Hoành long thì nước thực thà

·        Dù chẳng có nước ắt là đồi không

·        Âm dương đã có thư hùng

·        Cửa nhà đã hợp vợ chồng liên giao

·        Ắt là khí dựng thai bào

·        Tự nhiên sinh dục, lẽ nào vậy vay

·        Chân long chính huyệt ở đây

·        Ấy đất hoành kỵ lời thầy truyền ta

·        Kết thoái dự khí, còn  xa

·        Hoặc đi trăm dặm mới ra chiên thần


Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề