Tướng Pháp

  • Phong thủy và Phụ nữ Phong thủy và Phụ nữ

    Khi Bill Gate được phỏng vấn: Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm hay các công việc từ thiện?

  • TƯỚNG DO TÂM SINH TƯỚNG DO TÂM SINH

    Cổ nhân giảng: “Tướng do tâm sinh”. Kỳ thực, tướng ở đây không chỉ là “tướng mạo” mà còn là hoàn cảnh xung quanh của một người. Nếu một người mà trong lòng luôn chứa đựng ý nghĩ tiêu cực thì hoàn cảnh xung quanh của người ấy cũng trở nên không tốt, rất nhiều mâu thuẫn sẽ nối gót nhau mà đến. Trái lại,...

  • Phép xem chân Gà bí truyền Phép xem chân Gà bí truyền

    Phép xem chân Gà bí truyền