Công Đồng Tam Tứ Phủ

 • Lễ bán khoán, đội lệnh Lễ bán khoán, đội lệnh

  - Lễ bán khoán: Tu thiếc kim ngân lễ vật chay mặn, mời pháp sư thỉnh lễ rồi xin âm dương đổi họ tên cho hài tử, vào khoán nếu có đạo trưởng hầu nhà Trần, không thì pháp sư tuyên khoán. Đức thánh về đảo tên đổi họ.

 • Đền Quan Lớn Tuần Tranh Đền Quan Lớn Tuần Tranh

  Tên đầu đủ: Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh. Ngoài ra còn gọi Quan Lớn Tuần, Quan Tuần, Quan Tuần Tranh. Quan Lớn Tuần Tranh là Quan thứ năm trong Ngũ vị Tôn Ông. Tước phong: Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần – Cao Lỗ đại vương – Đệ ngũ Tuần Tranh. Nhiệm vụ: Ngọc Hoàng ban cho Ngài...

 • "Thánh nhập" chuyện đó có đúng hay không "Thánh nhập" chuyện đó có đúng hay không

  Lời ban biên tập: Hiện tượng "thánh nhập" phán truyền tại các điện, phủ hiện nay là khá phổ biến. Vậy quan điểm của Đạo Phật nguyên thủy về vấn đề này thế nào. Chúng tôi xin lược trích một bài viết về vấn đề này đăng trên trang kienthuc.net để các bạn tham khảo.

 • Nghi lễ thờ cúng ở đền, phủ với tín ngưỡng thờ Mẫu Nghi lễ thờ cúng ở đền, phủ với tín ngưỡng thờ Mẫu

  Tín ngưỡng thờ Mẫu hay Đạo Mẫu là một trong những tín ngưỡng lớn ở Việt Nam. Có thời kỳ loại hình tín ngưỡng này bị cấm vì bị cho là mê tín, dị đoan, song với những giá trị, tính nhân văn vốn có, Đạo Mẫu đã được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.

 • THÁNH BẢN MỆNH VÀ TÌM THÁNH BẢN MỆNH THÁNH BẢN MỆNH VÀ TÌM THÁNH BẢN MỆNH

  THÁNH BẢN MỆNH VÀ TÌM THÁNH BẢN MỆNH I/ Thánh Bản mệnh: Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với Mẹ - Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam – Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo. Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này để làm đối tượng chiêm nghiệm, hoặc thờ cúng, học...

 • Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc

  CÁC NGÀY TIỆC Đại Tiệc Tứ Phủ Trong Năm : -Tháng Giêng: Ngày 6/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên...

 • NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐẠO MẪU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐẠO MẪU

  1. Tứ phủ Là bốn phủ gồm thiên phủ, địa phủ, thoải phủ, nhạc phủ. Thiên phủ (trên trời) gồm 3 cõi vô sắc giới, sắc giới, dục giới Cõi vô sắc giới là cõi tối thượng của thiên phủ, hoàn toàn thanh tịnh. Cõi sắc giới cai quản về vật chất Cõi dục giới cai quản về nòi giống, tình dục. Mỗi một cõi đều có 1...