Chuyện Tôn Gíao

 • MUÔN VẺ NHẬP ĐỒNG HAY NHỮNG CÁI BẪY TÂM LINH MUÔN VẺ NHẬP ĐỒNG HAY NHỮNG CÁI BẪY TÂM LINH

  Chuyện “nhập đồng” ở Việt Nam giống như một series truyện ma dài kỳ không có điểm dừng. Khi thì thấy có kẻ tự xưng là thánh, phán này phán nọ. Lúc thì thấy có chuyện người thường tự nhiên lên cơn với các hành vi ma quái kỳ quặc mà người ta vẫn gọi là ma nhập. Những bộ phim ma như “Conjuring” hay “Trường...

 • SÁCH HAY ĐỌC SÁCH TÔN GIÁO-TÂM LINH, NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý SÁCH HAY ĐỌC SÁCH TÔN GIÁO-TÂM LINH, NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

  Chưa bao giờ người đọc sách tôn giáo tâm linh lại nhiều như hiện nay. Những cuốn sách ấy, thậm chí có thể xếp vào hàng Best Seller và mang lại lợi nhuận không ít cho các nhà xuất bản. Tuy nhiên, đọc nhiều sách tâm linh cũng giống như luyện nhiều pho võ công mà không luyện đến nơi đến chốn, có khả năng...

 • THÔNG THIÊN HỌC VÀ NHỮNG ẢO TƯỞNG THẦN THÁNH THÔNG THIÊN HỌC VÀ NHỮNG ẢO TƯỞNG THẦN THÁNH

  Tôi được một số trí thức hải ngoại kể cho nghe về Thông Thiên Học cách đây 5 năm (họ không biết rằng tôi đã đọc về Thông Thiên Học từ trước đó khá lâu). Trong lời kể của họ, tổ chức Thông Thiên Học giống như một hội kín nắm giữ các bí ẩn của vũ trụ và có thể liên kết với các “bậc tôn sư” để kiểm soát...

 • Các truyền bản Tạp tiếu chư khoa 雜醮諸科 Các truyền bản Tạp tiếu chư khoa 雜醮諸科

  Về nội dung, qua đối chiếu bước đầu giữa các truyền bản và theo các vị am hiểu và đang áp dụng khoa cúng Tạp tiếu ở miền Bắc hiện nay thì bản Yên Viên có lời văn sáng sủa nhất và không có lược khoa. “Thủ phạm” lược khoa nhất chính là bản Xuân Lôi (lược khoa ở đây chỉ cho những khoa bị bỏ lửng khi những...

 • LIỄU PHÀM TỨ HUẤN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

  ( Xin tặng cho những ai đang muốn cải tạo vận mạng của chính mình ) LỜI MỞ ĐẦU Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT: Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn là sách khuyến dạy tu thiện, giúp xây dựng lại và củng cố nền tảng căn bản làm người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí ,Tín. Khổng giáo nhắm đến xây...