Nguyên tắc chung trong hầu đồng

  • Tu Sao Để Yên Căn Yên Mệnh? Tu Sao Để Yên Căn Yên Mệnh?

    THANH ĐỒNG HAY TÂN THANH ĐỒNG NẾU BẢN THÂN CÒN CHẤP PHÁP NHỮNG CHUYỆN BÊN NGOÀI THÌ CHƯA ĐƯỢC GỌI LÀ " YÊN CĂN YÊN SỐ YÊN SỔ THIÊN ĐÌNH "

  • ỨNG BÓNG LÀ GÌ?  - TẠI SAO LẠI KHÁT BÓNG VỌNG CẦU ỨNG BÓNG LÀ GÌ? - TẠI SAO LẠI KHÁT BÓNG VỌNG CẦU

    Nhân một bạn đăng bài hỏi về việc " khi đến giá cô thì bị ứng và cảm giác như dại như dở" tôi xin mạn phép nêu một vài ý kiến cá nhân qua những trải nghiệm của bản thân và sự giác ngộ trên con đường tu tập để mọi người cùng nghiên cứu.

  • Đạo mẫu Việt Nam - Nguyên tắc chung trong hầu đồng ( Đông A Phủ biên soạn ) - dongaphu.vn Đạo mẫu Việt Nam - Nguyên tắc chung trong hầu đồng ( Đông A Phủ biên soạn ) - dongaphu.vn

    1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong. Giá Mẫu đệ nhất, đệ nhị lễ hương sống; giá Mẫu đệ tam lễ hương chín. 2. Phật, vua cha Ngọc Hoàng, Mẫu Địa, Mẫu Cửu, công đồng thánh Mẫu Trong hầu đồng không có hầu...