Địa Lý

  • Phong thủy Bát tự phái Phong thủy Bát tự phái

    LTS: Khi bạn quyết định mua một miếng đất hay một căn hộ nhà phố, ngoài nhu cầu và khả năng tài chính ra, bạn sẽ xem phong thuỷ, xem xem nó tốt hay xấu cho bạn. Trong phong thủy có rất nhiều trường phái khác nhau, trong đó có hai trường phái chính: Lý khí và Hình thế. Lý khí chính là lập cục định hướng,...

  • PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

    Quan sát bản đồ VN (Hình 1) ta thấy có mấy đặc điểm sau đây: 1- Thế cân bằng Âm Dương Nếu lấy TP Huế làm tâm điểm thì phía Bắc đất liền là Dương (+), đối phía Nam biển là Âm (-); Phía Tây đất liền là Dương, đối phía Đông biển là Âm; Phía Tây Bắc có Hồ Thủy điện Hòa Bình là Âm, đối phía Đông Nam...

  • Đất Đức Thọ Hà Tĩnh có gì mà nhân tài sinh ra không dứt? Đất Đức Thọ Hà Tĩnh có gì mà nhân tài sinh ra không dứt?

    Chữ Đức trong từ Đức Thọ có nguồn gốc từ Cửu Chân, Cửu Đức, Đức Châu, Đức quang, Đức Thọ. Huyện Đức Thọ nay đông bắc giáp huyện Hưng Nguyên ngăn cách bởi sông Lam và Huyện Nam Đàn, Đông giáp huyện Nghi xuân và Huyện Can Lộc, Nam giáp huyện Hương Khê, Tây giáp huyện Hương Sơn. Huyện có sông La chảy ở...