Địa Lý

 • Luận khí mạch Luận khí mạch

  Khí thông qua mạch mà vận hành. Mạch thì ẩn tàng trong đất. Khí và mạch không tách rời nhau, chỉ có điều là mạch thì hiển lộ tương đối rõ, còn khí thì ẩn khuất hơn.

 • HAI MƯƠI BỐN SƠN HƯỚNG VÀ TAM NGUYÊN LONG HAI MƯƠI BỐN SƠN HƯỚNG VÀ TAM NGUYÊN LONG

  I/- HAI MƯƠI BỐN SƠN HƯỚNG TRÊN LA KINH

 • THAI THUONG LAO QUAN CAM UNG THIEN THAI THUONG LAO QUAN CAM UNG THIEN

  Người xưa ca tụng đây là một tác phẩm “siêu phàm nhập thánh”, chỉ dạy cho con người “chuyển họa thành phúc”. Đại sư Ấn Quang trước đây cũng đã sử dụng bài văn nầy trong việc giáo dục môn đồ tu theo Tịnh Độ. Thực vậy, một người biết thực hành theo lời dạy của “Cảm Ứng Thiên”, chừa bỏ những thói hư tật...

 • Dương Tùng Quân Dương Tùng Quân

  Dương Quân Tùng sinh vào năm Đường Thái Hòa thứ 8 ( Tây Lịch 834 ) ngày 8 tháng 3 giờ Tuất,

 • Quách Phác Quách Phác

  Quách Phác (276 – 324 sau Công Nguyên) là một Văn Học Gia và Huấn Hỗ Gia (Chú giải các Kinh Điển) đời Đông Tấn. Ông tên chữ là Cảnh Thuần, người

 • GS.Nguyễn Hoàng Phương. Tích hợp Đông-Tây GS.Nguyễn Hoàng Phương. Tích hợp Đông-Tây

  Công trình này là một sự đóng góp công phu, sáng tạo, phù hợp với một trào lưu lớn của thời đại là sử dụng nhiều thành tựu tiên tiến của khoa học và công nghệ hiện đại để đi sâu nghiên cứu và khám phá những giá trị đặc sắc, kỳ diệu của những di sản văn hóa cổ của các vùng, các dân tộc trên thế giới,...

 • NHỚ VỀ GS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG- MỘT THẦY GIÁO UYÊN THÂM VÀ TẤM LÒNG NHÂN ÁI. NHỚ VỀ GS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG- MỘT THẦY GIÁO UYÊN THÂM VÀ TẤM LÒNG NHÂN ÁI.

  Bài của Nguyễn Hồng Trân (cựu GV Đại học Khoa học Huế) Nhớ lại những ngày tôi còn đi học rồi đi dạy ở Hà Nội, tôi không sao quên được người thầy giáo đầy lòng nhân ái và uyên thâm khoa học như thầy Nguyễn Hoàng Phương [NHP]–GS vật lý trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau này là Đại học Quốc gia Khoa...

 • SỨ MỆNH ĐỨC DI LẶC (TRỌN BỘ 9 TẬP) SỨ MỆNH ĐỨC DI LẶC (TRỌN BỘ 9 TẬP)

  TÁC GIẢ: GS.TS NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NXB Hà Nội, 2001 996 trang Tiểu sử GS. TS. Nguyễn Hoàng Phương:

 • PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

  Quan sát bản đồ VN (Hình 1) ta thấy có mấy đặc điểm sau đây: 1- Thế cân bằng Âm Dương Nếu lấy TP Huế làm tâm điểm thì phía Bắc đất liền là Dương (+), đối phía Nam biển là Âm (-); Phía Tây đất liền là Dương, đối phía Đông biển là Âm; Phía Tây Bắc có Hồ Thủy điện Hòa Bình là Âm, đối phía Đông Nam...

 • ĐỌC ĐỊA LÝ KINH THƯ: ĐỌC ĐỊA LÝ KINH THƯ:

  Kinh thì nhiều, thư thì lắm, ngữ ẩn hoán nghĩa áo thâm, tri giả rất ít, tàng chân diệu ẩn ngụy man, biện chúng rất khó. Thường nghe loan đầu, lý khí, tam hợp, tam nguyên… cận đại phân thành phái; lại viết chân truyền, bí bổn, diệu quyết, mật ngôn… hiện nay tái phát hành.

1 2