Kinh Đạo Mẫu

 • TÁO QUÂN VƯƠNG CHÂN KINH TÁO QUÂN VƯƠNG CHÂN KINH

  Lời giới thiệu:Bắc Đẩu tinh quân nói:Nhà nào có Kinh này khấn và tụng được thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Người chết dưới địa phủ được thăng thiên. Mộ phần kết phát, con người thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học danh. Thần lên Thượng...

 • CỬU THIÊN HUYỀN NỮ CỨU THẾ CHÂN KINH九天玄女救世真經 CỬU THIÊN HUYỀN NỮ CỨU THẾ CHÂN KINH九天玄女救世真經

  (Chân kinh người hiểu Đạo Tiên mới thỉnh được Thần Tiên giáng hạ)

 • THÁNH MẪU LIỄU HẠNH CHÂN KINH THÁNH MẪU LIỄU HẠNH CHÂN KINH

  Khấn: … Việt Nam Quốc: … Địa chỉ: … Đệ tử: … Liễu Hạnh Chân Kinh (Tịnh khẩu thần chúc)

 • NGHI QUỸ TẤT KINH ĐẰNG VÂN CHÚ NGHI QUỸ TẤT KINH ĐẰNG VÂN CHÚ

  Mây xanh mây đỏ mây vàng Mây tím mây trắng xung quanh vây mình. Gió mát cùng với trăng thanh Đưa người đắc đạo đăng sinh Thiên đình. Cầu Mẹ, Mẹ độ hoằng sinh Cho con được đúng hiển vinh lòng Tòa Tâm cao đắc đạo thực là Nguyện đằng vân chú phát ra ánh hồng.