Tứ Trụ_Tử Bình

 • NGƯỜI CÓ TỨ TRỤ THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC GỌI LÀ GIÀU CÓ PHÁT TÀI ??? NGƯỜI CÓ TỨ TRỤ THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC GỌI LÀ GIÀU CÓ PHÁT TÀI ???

  Tứ trụ hay bát tự(năm,tháng,ngày,giờ sinh) chứa đựng nhiều thông tin, thông điệp về cuộc đời và vận mệnh con người. Muốn biết tài chính của mình ra sao, cũng có thể dựa vào xem tứ trụ để biết thêm chi tiết

 • Tử bình bệnh nguyên sinh tử quyết Tử bình bệnh nguyên sinh tử quyết

  (Một) Biểu đặc trưng ngũ hành thập can

 • Hỷ thần là j? Hỷ thần là j?

  Kị thần là j?

 • Đại diện của ngũ hành và can chi Đại diện của ngũ hành và can chi

  a - Mộc đại diện cho mùa Xuân b - Hỏa đại diện cho mùa Hạ c - Kim đại diện cho mùa Thu d - Thủy đại diện cho mùa Đông

 • Lời nói đầu Lời nói đầu

  Tài liệu này ghi là Nghiên Cứu Chu Dịch, tuy nhiên, trong quá trình hoàn chỉnh các phương pháp của môn Chu Dịch Dự Đoán Học, thấy rằng Chu Dịch Dự Đoán chỉ có thể dự đoán qui luật số phận mà không có khả năng dự đoán Nhân Cách & Năng Lực trực tiếp từ ngày sinh. Tham khảo các sách nói về dự đoán Tứ Trụ,...

 • Vài nét về Tứ Trụ Vài nét về Tứ Trụ

  Trong kho tàng dự đoán học Trung Hoa có lưu truyền huyền thoại về môn Bấm Độn xung quanh nhân vật Khổng Minh thời Tam Quốc. Môn học Bấm Độn có từ khi nào và ai đã tạo ra nó thì chưa rõ, nhưng có thể biết chắc rằng môn học Bấm Độn là một biến thể của dự đoán Tứ Trụ.

 • Khả Năng Dự Đoán Của Tứ Trụ Khả Năng Dự Đoán Của Tứ Trụ

  - So với Tử Vi hay Chu Dịch Dự Đoán, khối đồ hình của Tứ Trụ trông thật ngắn gọn & đơn giản. Nó chỉ bao gồm các ký hiệu của Âm Dương ( + & - ), Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ).

 • Những ứng dụng của Tứ trụ Những ứng dụng của Tứ trụ

  Tứ Trụ được ứng dụng trong thực tiễn ở những sự việc như sau:

 • Dự đoán hôn nhân (2) Dự đoán hôn nhân (2)

  1. MỆNH NAM KHÔNG LỢI CHO VỢ

 • Dự đoán hôn nhân (1) Dự đoán hôn nhân (1)

  Về vấn đề hôn nhân trong sách " Chu dịch và dự đoán học" tôi đã có bàn đến. Trong sách đó tuy là nói về dùng Bát quái để dự đoán, nhưng trong dự đóan thông tin, dù là dùng Bát quái hay Tứ trụ hay Kỳ môn độn giáp, dù là đoán trời đóan đất, hay đoán về con người đều lấy sự biến hoá âm dương làm nguyên...

1 2 3 4 5