Tứ Trụ_Tử Bình

 • Đại diện của ngũ hành và can chi Đại diện của ngũ hành và can chi

  a - Mộc đại diện cho mùa Xuân b - Hỏa đại diện cho mùa Hạ c - Kim đại diện cho mùa Thu d - Thủy đại diện cho mùa Đông

 • Lời nói đầu Lời nói đầu

  Tài liệu này ghi là Nghiên Cứu Chu Dịch, tuy nhiên, trong quá trình hoàn chỉnh các phương pháp của môn Chu Dịch Dự Đoán Học, thấy rằng Chu Dịch Dự Đoán chỉ có thể dự đoán qui luật số phận mà không có khả năng dự đoán Nhân Cách & Năng Lực trực tiếp từ ngày sinh. Tham khảo các sách nói về dự đoán Tứ Trụ,...

 • Vài nét về Tứ Trụ Vài nét về Tứ Trụ

  Trong kho tàng dự đoán học Trung Hoa có lưu truyền huyền thoại về môn Bấm Độn xung quanh nhân vật Khổng Minh thời Tam Quốc. Môn học Bấm Độn có từ khi nào và ai đã tạo ra nó thì chưa rõ, nhưng có thể biết chắc rằng môn học Bấm Độn là một biến thể của dự đoán Tứ Trụ.

 • Khả Năng Dự Đoán Của Tứ Trụ Khả Năng Dự Đoán Của Tứ Trụ

  - So với Tử Vi hay Chu Dịch Dự Đoán, khối đồ hình của Tứ Trụ trông thật ngắn gọn & đơn giản. Nó chỉ bao gồm các ký hiệu của Âm Dương ( + & - ), Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ).

 • Những ứng dụng của Tứ trụ Những ứng dụng của Tứ trụ

  Tứ Trụ được ứng dụng trong thực tiễn ở những sự việc như sau:

 • Dự đoán hôn nhân (2) Dự đoán hôn nhân (2)

  1. MỆNH NAM KHÔNG LỢI CHO VỢ

 • Dự đoán hôn nhân (1) Dự đoán hôn nhân (1)

  Về vấn đề hôn nhân trong sách " Chu dịch và dự đoán học" tôi đã có bàn đến. Trong sách đó tuy là nói về dùng Bát quái để dự đoán, nhưng trong dự đóan thông tin, dù là dùng Bát quái hay Tứ trụ hay Kỳ môn độn giáp, dù là đoán trời đóan đất, hay đoán về con người đều lấy sự biến hoá âm dương làm nguyên...

 • Dự đoán hôn nhân (3) Dự đoán hôn nhân (3)

  1. Mệnh nữ không lợi cho chồng con.

 • Bảng chọn năm phối hôn tốt nhất của nam nữ Bảng chọn năm phối hôn tốt nhất của nam nữ

  Cho dù vạn vật và các sự việc trên thế gian vô cùng phức tạp, nhưng nếu quy về khí thì chỉ có 2 khí âm dương, quy về chất thì chỉ có 5 loại : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Do đó âm dương ngũ hành không những là các vật chất cơ bản cấu tạo thành thế giới mà còn là nguyên nhân căn bản của sự tồn tại, phát...

 • Dự đoán về cha mẹ (1) Dự đoán về cha mẹ (1)

  Vạn vật nhờ khí âm dương của trời đất mà trưởng thành, con người nhờ tinh khí tạo hóa của cha mẹ mà sinh trưởng. Nguồn gốc của sinh mệnh là nhờ cha mẹ sinh ra, nhân tố tiên thiên của sự thành công trong sự nghiệp cũng là nhờ cha mẹ mà có. Cho nên ơn của cha mẹ như trong kinh Phật đã nói : báo đáp đến...

1 2 3 4