Công Đồng Nhà Trần

 • Thức Lễ Nhà Trần Thức Lễ Nhà Trần

  Vàng mã nhà Trần không được quy định như bốn phủ vì không có nợ hay mở phủ nhà Trần. Chỉ cần chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc là hành lễ được. Nếu tiến cúng nhà Trần để xin binh xin quyền thì có 3 đàn để tiến cúng • Đàn tiểu: dâng từ 1 đến 6 ngựa đỏ (1 Đức đại vương, 4 vị hoàng tử, 1 Đức ông phò mã)

 • Hiểu thế nào về tục thờ nhà Trần Hiểu thế nào về tục thờ nhà Trần

  Nhà Trần là cách gọi tắt của tục thờ nhà Trần nên người đứng đầu nhà Trần là Đức Thánh Trần, tức là Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, chứ không phải là các vua Trần hay dòng tộc nhà Trần.

 • Hiểu đúng về nhà Trần Hiểu đúng về nhà Trần

  Nhà Trần không phải một phủ. Sự sắp xếp nhà Trần theo gia đình chứ không theo chức tước, hàng bậc như trong Tứ phủ: có vua Mẫu, các Quan, Chúa, Chầu, ông Hoàng, thánh Cô, thánh Cậu.

 • Hầu nhà Trần Hầu nhà Trần

  Hầu nhà Trần rất rõ ràng nhưng hiện nay do thiếu hiểu biết và sự hỗn độn của đồng bóng nên hầu nhà Trần bị những kẻ buôn thần bán thánh bóp méo và được biến hiện theo dáng dấp của Tứ phủ. Chúng dùng khăn phủ diện vàng rồi dùng những ngôn từ bịa đặt như trả mã nhà Trần, mở phủ nhà Trần.

 • Đức Thánh Trần Đức Thánh Trần

  lý lịch

 • Lễ nhà Trần Lễ nhà Trần

  1. Lễ cầu an dân quốc Tiến lễ - Dân tự cầu lễ Trung lễ - Quan dân cùng làm lễ Đại lễ - Toàn vua, quan, dân chúng làm lễ 2. Lễ bảo an gia đình Xin bùa dấu trấn tà trị bệnh 3. Lễ tam phủ đối kháng giải nghiệp Giải nghiệp ngục tù báo trướng bệnh hạn, vận hạn… Trước đó: - Lễ phát tấu - Lễ phật -...

 • Các vị được thờ trong nhà Trần Các vị được thờ trong nhà Trần

  Các vị được thờ trong nhà Trần

 • CHUẨN BỊ - HÀNH LỄ CHUẨN BỊ - HÀNH LỄ

  Phần 1: Chuẩn bị

 • TRần Triều Chân Kinh TRần Triều Chân Kinh

  Khấn Việt Nam Quốc: Địa chỉ ... Năm... tháng... ngày... Tín Sỹ: ......

 • Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang

  Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang thuộc phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Đền Kiếp Bạc hay còn có tên chữ là "Kiếp Bạc linh từ" (đền thiêng Kiếp Bạc). Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang thờ Đại Vương Trần Hưng Đạo. Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang nằm sát bên Đền Hạ Tuyên Quang (Đền Mẫu Tam Cờ).

1 2