Huyền Không Phi Tinh

  • TAM NGUYÊN CỬU VẬN TAM NGUYÊN CỬU VẬN

    Trong Huyền Không Học, ngoài việc quan sát địa hình bên ngoài ngôi nhà hoặc mộ, cấu trúc, thiết kế bên trong căn nhà, chúng ta còn cần phải biết rõ thời gian xây nhà (mộ) để đoán được từng giai đoạn lên xuống của một Trạch Vận.

  • Ý NGHĨA CỬU TINH VÀ LOAN ĐẦU Ý NGHĨA CỬU TINH VÀ LOAN ĐẦU

    BÀN LUẬN Ý NGHĨA CỦA CỬU TINH VÀ LOAN ĐẦU

  • TAM NGUYÊN CỬU VẬN TAM NGUYÊN CỬU VẬN

    Khác với những trường phái Phong thủy được lưu hành từ trước tới nay như Loan đầu, Mật tông, Bát trạch... Huyền không chẳng những dựa vào địa thế và hình cục trong, ngoài, mà còn dựa vào cả yếu tố thời gian để đoán định sự vượng, suy, được, mất của âm - dương trạch.